Hvis du skaffer deg spabad for første gang, lurer du sikkert på hvor vanskelig det er å holde vannet krystallklart, – slik en selvsagt ønsker.

Se hele vårt utvalg av pleiemidler for spabad i nettbutikken

Svaret er at det faktisk er enklere enn de fleste tror. I dag kan behandlingen av vannet i stor grad skje automatiseres, men også for deg som velger å gjøre det manuelt, er det enkelt. Vår påstand er at setter du av 5 – 10 minutter en gang pr uke, så kan du ha krystallklart og sunt vann i ditt spabad.

Vannkvalitet

Massasjebadet ditt er et sted man kan slappe av og føle seg vel. Derfor er det spesielt viktig at også vannet er klart, friskt og hygienisk. SpaTime fra Bayrol tilbyr kvalitetsbevisste massasjebad-eiere et optimalt tilpasset sortiment av vedlikeholdsprodukter til pleie av massasjebadet. Enkelt og greit vedlikehold av massasjebadet – 6 regler for perfekt vedlikeholdt vann:

  • Balanser vannet i massasjebadet
  • Utfør en grunnbehandling ukentlig
  • Desinfiser vannet på en virksom måte
  • Filtrer vannet tilstrekkelig
  • Skift ut vannet regelmessig, eksempel: ved bruk av badet 2 ganger pr uke, bør vannet skiftes minimum 2 ganger pr år.
  • Vedlikehold vannet i massasjebadet etter en plan

Klor og klortabeletter

Klor er fortsatt det mest potente desinfeksjonsmiddelet til basseng, og det er for de fleste en god løsning. Mange får imidlertid negative assosiasjoner av klor, ut fra erfaringene fra svømmehaller. Hvis du er blant dem, skal du vite at det egentlig ikke er kloren som lukter i svømmehallene, men derimot bundet klor (også kalt kloraminer). I et privat basseng vil en sjelden oppleve slik klorlukt. I har klortabeletter, klor granulat og klor i pulverform i vår nettbutikk.

Aktiv Oksygen

Aktivt Oksygen har samme funksjon som klor, nemlig å drepe bakterier i vannet. Dette er viktig for at et basseng, som brukes av mange personer, ikke skal bli en smittekilde. Til nå har Aktivt Oksygen vært en dyrere løsning enn klor, men i dag er denne forskjellen nesten utlignet. Man tilsetter riktig mengde Aktivt oksygen pr uke, og foretar kun måling 1-2 timer etterpå, ellers ikke målinger.

pH-justerende kjemikalier

Det er viktig å holde pH-en innenfor verdiene 7,0 – 7,4 ppm. Både for høye og for lav pH har negativ effekt på utstyr og badende. Bruk pH-pluss eller pH-minus for å justere pH-en til de ønskede verdiene.