Servicetjenester

Vinter og sommer vedlikehold

BMP as er siden starten i 2002 blitt Bodøs største på vintervedlikehold, vi eier i dag 6 stk hjullastere og har ca 116 faste kontrakter der vi følger opp utearealet for kunden. Vi har også utvidet denne avdeling til å gjelde feiing, salg og transport av masser, samt gressklipping.

Vi selger alle typer masser til fordelaktige priser, vi kan kjøre ut eller hente inn masser med grabb inntil 12m fra kjørbar vei. Med våre hjullastere tilbyr vi også lasting og lossing for butikker og entreprenører. Vi har hydrauliske gaffelbord med korte/lange gafler.

Vi har også for utleie selvlastende minidumper, og 2 stk 4,5 m transportbånd.