Bodø Markise & Persiennefabrikk

Sol- & Vindføler

Soliris sol- og vindføler

Bilde

Sammen med en motor til ditt utvendige solskjerminsprodukt, leverer vi også sol- og vindføler. Vi har sol- og vindføler til motor med fjernstyring og bryterstyrte solskjermingsprodukter.
Soliris kjører solskjermingsproduktet opp eller ned avhengig av brukerbestemte innstillinger på solstyrke og vindstyrke.
Sensoren er godt egnet for norske forhold, enkel å montere og programmere og har lang levetid.

Dette produktet anvendes med
  • Markiser
  • Persienner
  • Screens
  • Levegger

For koblingsskjema og brukerveiledning trykk her